תקנון האתר

תקנון אתר שו שיין (להלן: "האתר") מצד אחד לבין גולש ו/או רוכש ו/או לקוח ( להלן: "הגולש") מצד שני. תקנון זה מהווה זיכרון דברים לכל דבר ועניין ובא להציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר ו/או בעליו.
:הגדרות כלליות

"האתר" : החברה ו/או בעלת האתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה.
"הגולש" : הלקוח/ה, המזמין/ה, הרוכש/ת בפועל כולם יחדיו נכתבים כ"גולש" או "רוכש" או "לקוח" ולשם הנוחיות בלבד.
"תקנון" : באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאין מובאים להלן.

:מבוא

א. האתר הוא אתר באינטרנט ומהווה חנות וירטואלית בה מוצגים מוצרים מסוגים שונים. באתר יוצגו גם כתבות, תוכן, השוואות, מידע,, פרסום כללי ושירותים שונים. לצורך תקנון זה, "האתר" הוא כפי הגדרתו בסעיף זה כולו.
ב. בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות, רכישות, ביטולים, התניות ו/או שילוח מוצרים ומועדים שיפורטו להלן.
ג. יש לקרוא בעיון את התקנוןוכל הוראות תקנון זהיחולו על כל שימוש או רכישה באתר
ד. התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד, זכר או נקבה ולצורך בהירות ונוחות בלבד

:זכאות להשתמש באתר תהא
ה. לכל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 ואילך וברשותו חשבון בנק פעיל בישראל
ו. לכל מי שברשותו תיבת דואר אלקטרוני תקינה ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר לרבות כתובת, תעודת זהות וטלפון.
ז. לכל מי שמוגדר כלקוח פרטי ולא עסקי המעוניין לרכוש מוצר מהאתר לצרכי שימוש ולא על מנת למכור את אותו מוצר הלאה במכירה חוזרת.

:סוגי מכירות באתר
ח. האתר יציע איפוא מוצרים שונים למכירה כמפורט ומתאור להלן: פריטי לבוש ואביזרי אופנה נוספים אשר יקבעו ויוחלפו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה.
ט. בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישת וכפי שנמסרו על ידי בעלת האתר.

:רכישות באתר
י. בכל רכישת מוצר באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה באתר, ולהשאיר פרטים מלאים אותם יש למלא נאמנה.
י"א. הלקוח יבצע את ההרשמה בכל מכירה כזו או אחרת לא לפני שהוא מקבל על עצמו את תנאי הרכישה באתר.
י"ב. רכישות יתבצעו בפועל רק על ידי אישור מחברת כרטיס האשראי ורק לאחר אישור זה יחלו מועדי האספקה
י"ג. פרטי כרטיס אשראי שנמסר על ידי הגולש ואשר יסורב חיובו על ידי חברת כרטיסי הארשאי תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר. הגולש רשא לפנות ולתקן את אישור התשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי
י"ד. לתשומת ליבך, כפי שמפורט בפרק "ביטול עסקה" במקרה של ביטול עסקה יהא רשאי האתר לחייב את הרוכש בתשלום "דמי ביטול" של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 שקלים לפי הנמוך מביניהם. דמי ביטול יגבו רק במקרה של ביטול עסקה שהיא לא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.

:משלוחים, עלויות וזמני אספקה

לבחירתך כמה אפשרויות למשלוח:
משלוח עד הבית חינם ברכישה של 499 ומעלה* 
משלוח עד הבית בעלות של 15 ש"ח ברכישה בסכום של 299 ועד 499* 
משלוח עד הבית בעלות של 35 ש"ח ברכישה בסכום של עד 299* 
המשלוח מגיע עם שליח לביתך, והוא יוצר קשר לפני ההגעה. זמן הגעת המשלוחים לרוב חלקי הארץ הן בין 2 ל5 ימי עסקים, במידה ויש צורך במשלוח מהיר יותר בבקשה לחצי על כפתור הוואטאפ. נשמח לסייע ולעזור במידת האפשר.
ניתן לבצע איסוף עצמי מהסטודיו שלנו בגבעתיים בתיאום מראש בוואטסאפ או במייל.

:ביטול עסקה על ידי גולש

ט"ו. ביטול עסקה מהווהכל שינוישל לקוח אשר ביצע פעולה של רכישה.כל זאת מרגע לחץ הגולש על הלחצן "אישור רכישה"שם ולמעשהאישר הגולש את הרכישה/הזמנה לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
ט"ז. הלקוח רשאי לבטל את העסקהבכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן "החוק").
י"ז. כל לקוח המעוניין בהחזרה ו/או החלפה של כל מוצר אשר נרכש דרך האתר זכאי לעשות זאת תוך 30 יום מביצוע ההזמנה ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והמוצר סגור וארוז באריזתו המקורית ולא הוסרה ממנו התווית.
י"ח. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים אשר הוצאו מאריזתם המקורית ואשר נעשה בהם שימוש כלשהו. כמו כן מוצרים אשר הוכנו/הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (דבר שגרם לאתר לייצר/ לבצע התאמה של המוצר באופו אישי על ידי הגולש) גם כן לא ניתנים להחזרה/ לביטול עסקה.
י"ט. ביטול עסקה ללא חיוב דמי ביטול יתאפשר במקרה של פגם במוצר אשר נתגלה טרם שימושו ונעשה בתום לב או במקרה של אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק.
כ. לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המירבי עליו ידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהיה וויכוח או תביעה בין הצדדים.
כ"א. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר באופן פיסי אל סטודיו שו שיין ועל חשבון הלקוח לכתובת – סטודיו שו שיין, רחוב רחל 8 דירה 4 גבעתיים.
כ"א. ע"פ חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה לא מותנה בהשבת המוצר באריזתו המקורית, החוק מקנה לעסק סמכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית במצבו. המוצר צריך להיות שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר ישלח לאתר באמצעות שליח (שלא מטעם האתר), אזי שכל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על
הלקוח בלבד.

:ביטול עסקה על ידי האתר

כ"ב. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים אחד מן התנאים הבאים
במקרה בו תמצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר.
האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

:אספקת מוצרים ודמי טיפול, משלוח וביטוח
כ"ג. המוצרים יסופקו לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר. לגולש ניתנת אפשרות לביצוע איסוף עצמי ולא לשלם דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחויות האתר בלבד. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי, שבת וחגי ישראל.
כ"ד. מוצרים אשר ניתן יהיה לבקש איסוף עצמאי ללקוח יסומנו כבר באופציית הרכישה ומראש. היה והלקוח ירצה לשנות את איסוף או קבלת המוצר יוכל לעשות כן דרך שירות הלקוחות במספר הוואטסאפ שלנו.האמור מותנה בהסכמת בעלת האתר בלבד.
כ"ה. "איסוף עצמי" – מוגדר מראש במקום אותו יגדיר האתר לפי מיקום, מקום וכתובת לכל מוצר ומוצר. המסירה ללקוח תהא לפי הגדרותיה, בשעות ובימים המוגדרים ע"י האתר בלבד.
כ"ו. "משלוח עד הבית" יסופקו בין 2 ל5 ימי עסקים. חובה במקרים אלו למלא כתובת מלאה ומספר טלפון נייד של הלקוח המקבל את המשלוח.
כ"ז. אספקת מוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו הלקוח יתלונן על על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה, התלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי עם קבלת החבילה להנהלת האתר שזו תפעל לאיתור הבעיה.
כ"ח. אריזת המוצר ואישור קבלת המוצר. היה וחבילה נמסרת ללקוח אזי שבמקרה של אי הסכמה לגבי תכולת החבילה ללקוח, בין האתר לרוכש, מסכימים הצדדים כי תיעוד האתר לגבי התכולה יהווה ראיה לקבלת המוצר ותכולת החבילה במלואה.
כ"ט. זמני החלוקה הם לרוב בין השעות 8:00 עד 18:00 ולפיכך מומלץ לבחור בכתובת שבה הנכם נמצאים במסגרת שעות אלו.
ל. ישנם אזורים מסוימים אליהם חברת השליחויות מגיעה פעמיים בשבוע ובמקרים אלו הלקוח יקבל את המשלוח בהתאם לזמני החלוקה של חברת השליחויות.
:חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות
ל"א. הרוכש מצהיר כי הוא מודעלחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט"
ל"ב. רוכש שיבצע "הכחשת עסקה" בפני חברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבלת ההזמנה, ולמעשה התברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו ושלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו רשאי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.
ל"ג. במידה והמוצר התקבלבפועל אצל הרוכש, אלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיסי אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי הלקוח או הגולש לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או לגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר.

:אחריות אישית
ל"ג. האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית ובכל מקרה אינו מתחייב כי הקישורית (Link) תוביל את הגולש לדף אינטרנט פעיל.
ל"ד. האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר. תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.
ל"ה. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

:אחריות מוצר
ל"ו. אחריות המוצר – האתר אחראי לטיב המוצר וזאת כמקובל בענף הטקסטיל וזאת כל עוד עמד הלקוח בתנאים הנדרשים ובהוראות הכביסה המצורפות לבגד. שימוש שלא בהתאם להוראות יבטל את האחריות של האתר.
במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר שימוש בתקופת האחריות מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית אזי שבמקרה כזו סכום התביעה כלפי האתר לא יוכל לעלות מעבר  לסכום מוצר מקביל ותקין על פי ערכו ביום התביעה.
בעת פניה להחלפת מוצר בשל היותו תקול, ישלח המוצר לאתר לבדיקה של מבקר איכות. רק לאחר בדיקת מבקר האיכות ולאחר קבלתאישורו לתקלה במוצר יוחלף המוצר במוצר חדש, זהה או דומה.

:הגולש
ל"ז. הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ו/או ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.
ל"ח. הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין. לדוגמה אם הלקוח יקבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה אחרת שאיננה מיועדת לו.

:סודיות ואבטחת מידע
ל"ט. האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.
מ. האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר המאובטח בטכנולוגיית SSL וישנה הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר ובין שרתי מסדי הנתונים עליו שמורים נתוני הלקוחות.
מ"א. אתר החברה משתמש ב"עוגיות" לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת , אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הנך משתמש.

:כללי
מ"ב. באתר מוצגים מוצרים מסוגים שונים עם מפרטים שונים. ישנם מקרים בהם תתגלה טעות במפרט מוצר, או הגדרתו או תמונתו או התאמת התמונה או כל טעות אחרת. התחייבות האתר היא למוצר כפי שנרשם בכותרת המוצר ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה בתום לב.
הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה.

:דין וסמכות לשיפוט 
מ"ג. בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה ,הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.
מ"ד. בכל מקרה בו לקוח יתבע את האתר אזי שגם אם לאתר ישנם סניפים במקומות נוספים בארץ מסכים מראש הגולש או הלקוח כי התביעה ו/או הדיון יהיו בתל אביב בלבד.